fbpx

Zaufali nam:

Dotacje

Green Sort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP pt. Internacjonalizacja firmy GREEN SORT sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego.

Dotacje

Marka Regionalna LUBELSKIE to pionierska inicjatywa w skali kraju, promująca gospodarcze walory Lubelszczyzny poprzez wspieranie rodzimych produktów i usług. Jest to wyróżnienie dla podmiotów gospodarczych i instytucji, które mogą poszczycić się wysokiej jakości, zdrowymi, ekologicznymi produktami i usługami. Koncepcja promocji obejmuje wspieranie produktów i usług, których wspólną cechą jest pochodzenie geograficzne i jakość ciesząca się uznaniem konsumentów.

Dotacje
Dotacje

AKADEMIA MENADŻERA INNOWACJI -Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Nasz projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Green Sort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Produkcja i sprzedaż inteligentnych sortownic do owoców dedykowanych małym gospodarstwom sadowniczym” realizowane w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Wartość projektu to: 1 023 506.80 PLN
a dofinansowanie z EFRR: 800 000.00 PLN

Celem projektu jest sprzedaż innowacyjnych sortownic do owoców do wykluczonego do tej pory segmentu rynku, czyli sadowników o małych powierzchniach sadów.

Planowanym efektem jest wprowadzenie na rynek nowoczesnej, inteligentnej sortownicy do owoców. Zaletą naszego urządzenia jest prosta budowa, a co za tym idzie niski koszt wykonania. Dzięki temu będziemy w stanie sprzedawać sortownice w cenach o wiele niższych niż aktualne ceny rynkowe. W konsekwencji udostępni to przeciętnemu sadownikowi możliwość precyzyjnego sortowania owoców we własnym gospodarstwie.

 

Dotacje